آموزش برنامه نویسی موازی- چند نخی - multi threaded با زبان #C

1,522
سوکت پروگرمينگ - چت دو طرفه -ارسال فايل در شبکه - روشي ساده براي سوکت udp - مديريت بيش از يک کاربر در شبکه -ارسال دسکتاپ در شبکه چت تصويري ارسال صدا در شبکه (چت صوتي دانلود از وبسایت.www.heilton.com
pixel