آموزش تری دی مکس (3ds max )-ترسیم پلان با استفاده از تصویر

369
گروه آموزشی قوری مدرس آموزش :مروارید نقیبی پکیج آموزش تری دی مکس: https://ghoori3d.ir/product/3dsmax-course/ مشاوره پکیج: 09372122502 مشاور هنرجویان: 09374790332 تلفن ثابت دفتر مرکزی: 55397421-021
pixel