رحیم شهریاری: تبریزی ها بت شکن هستند نه بت ساز!

1,746

نصر: رحیم شهریاری هنرمند موسیقی پاپ آذربایجان میهمان ویژه برنامه نصرانه بود تا به سئوالات آرش شریفی مجری این برنامه پاسخ دهد.

pixel