مطالعات اسنادی

9
مطالعه اسنادی یکی از روش های تحقیق در صنعت تحقیقات بازاریابی محسوب می شود. در این نوع تحقیق، اطلاعات از قبل موجود است و فقط کافی است که با درایت کافی جمع آوری گردند. این نوع جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسناد، وب سایت ها، آرشیو ها، آمار رسمی، کتب تخصصی، فرهنگ لغات، دانشنامه ها، اطلس ها، نشریات تخصصی، اسلاید ها، فیلم ها، فضای مجازی و غیره انجام می شود. شرکت تحقیقاتی راهبربازار در انجام مطالعات اسنادی در زمینه های مختلف سابقه طولانی دارد و اینگونه اطلاعات را با آنچه که از دانش تخصصی خبرگان در مصاحبه های عمیق به دست می آورد ادغام می کند و در نهایت گزارشی کامل و جامع در راستای اهداف شما تهیه می نماید.
pixel