جدال احسن | دکتر حسن عباسی| بورس یا قمار سازمان یافته؟!

1,509
جدال احسن | دکتر حسن عباسی| بورس یا قمار سازمان یافته؟!

khalil

1 ماه پیش
قمار، یعنی قربانی كردن مال و آبرو برای به دست آوردن مال دیگران به وسیلة خدعه و تزویر به جهت استفادۀ در عیش و نوش و لذات مادی و دنیوی. معامله در بورس یک علم پیچیده است و کسی با پول درآوردن در بورس جیب هیچ کس دیگری را خالی نمی کند. شرط بندی بر سر اسب سواری و تیراندازی هم قمار نیست، چون وابسته به هوش و مهارت و میزان تمرین فرد سوار کار یا تیرانداز است. بورس هم کاملا بر اساس علم و شناخت اقتصاد و فراز و نشیب های بازار است.
pixel