بغض جهانگیری از پیروزی مقاومت در موصل(سایه جنگ و سازش)

423

جهانگیری: بعضیها از روی عصبانیت به منتخب مردم میتازند## بنی صدر هم منتخب مردم بود.منتخب مردم وظیفه اش رسیدگی به امور مردم است. نه ایجاد تفرقه و اختلاف برای منحرف کردن افکار عمومی از شکست برجامهای اقتصادی و دیپلماسی شکست خورده ی سازش

از دیار سلمان(آماده باش برای جنگ احزاب)

از دیار سلمان(آماده باش برای جنگ احزاب)

2 سال پیش
مراقب باشیم، تاریخ در حال تکرار شدن است. افتاء و نظر اجتهادی دادن در مقابل فرمایشات «ولی امر» و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی بدعتی است به طول تاریخ ### منابع: 1- تاریخ یعقوبی، ج 2،ص 159--2- محمد بن جریر طبری،تاریخ الامم و الملوک، ج2 ، ص 606 حوادث سال 29 هجری و همچنین ر.ک: علی ابن ابی الکرم ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، ص 244 ، حوادث سال 29 هجری.
از دیار سلمان(آماده باش برای جنگ احزاب)

از دیار سلمان(آماده باش برای جنگ احزاب)

2 سال پیش
آنها (خلفای اول و دوم) نصب الهی امیرمومنان (ع) را انکار می کردند و پافشاری حضرت بر رای خود به عنوان ولی خدا را امری مستبدانه و بر خلاف مردم سالاری تلقی کرده و آن را محکوم می دانستند. خلیفه دوم در مورد علی (ع) می گفت ایشان به دلیل «استبداد الرای و التبکیت الناس» (1) استبداد رای و نکوهش کردن مردم مناسب خلافت نیست؛ از این رو در اواخر عمر با زمینه سازی های حساب شده، خلافت را به دست عثمان سپرد. آنان باب اجتهاد را آنقدر توسعه دادند تا حق افتاء به خودشان هم برسد. از این رهگذر در مقابل امیرالمومنین (ع) احکامی خلاف سنت پیامبر وضع کردند و رای خود را به عنوان ملاک تشریع پیش کشیدند.چنانکه عثمان در پاسخ به اعتراض امیرالمومنین (ع) به خاطر برخی بدعت هایی که در دین وارد کرد می گفت «رای رایته» (2) این نظر،نظر اجتهادی من است