"اوردوز" 44 | شخصیت وابسته : عشق ورزی بی رویه

3,386

عشق پدیده بسیار شیرینی هست،دوست داشتن خیلی خوبه،ولی مادر سرزمین اختلالات شخصیت با همین مسئله میخواهیم مواجه پیدا کنیم که هر صفت پسندیده ای از حد بگذرد شخص دچار وابستگی می شودوآون وابستگی به قدری زیاد میشه که تمام وجودخودشو در آینه وجود اون می بیندونخ بادبادک ارتباطات اعتماد به نفس به دیگری سپرده میشه با یک واژه زیبا جذاب وپر فریب به اسم عشق...