مهربان بودن قدرت است

1,687

وقتی شما به دیگران کمک میکنید الزاما پولدارتر و یا معروفتر نمیشید. چهره معروفی نمیشید. پس چرا و در ازای چه چیزی به دیگران کمک میکنید؟ این کلیپ زیبا داستان الهام بخش و زیبایی دارد. حتما ببیینید. #انتشاراتـبابان

pixel