بازدید از انگاریوم و برگزاری کارگاه نجوم و رصد ماه دانشگاه فردوسی مشهد

282
282 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بازدید از انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد و برگزاری کارگاه نجوم و رصد ماه توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک بیوسیستم در تاریخ ۱ اُم آذر ماه ۱۳۹۷

pixel