حمایت سوریلند از کمپین قطره...

2,311

حمایت سوریلند از کمپین قطره... بانی مد در نظر دارد برای کمک به وضعیت کمبود آب در ازای هر سفارش 2000 تومان را به تهیه آب جهت مناطق محروم اختصاص دهد.

pixel