سینه زنی عالی حتما ببنید

452
مراسم عزاداری دهه دوم محرم شب سیزدهم مداح :حاج ابوالفضل نوفرستی حسینیه ساقدریها مقیم بیرجند
حسین گرامی 39 دنبال کننده

كلاس معكوس آموزش قرآن رضا نباتی

1 سال پیش
بر سر هر كوچه، مي بينم شهيدي ايستاده با لباس جبهه، اما چهره اي خندان و ساده با حضورش، روشني را بر محله، هديه داده عده اي نامحرم، اما در پي سو استفاده ما ولي خوابيم و زين پرسش چرا جان ها پياده : كاز سر كوچه، چرا نام شهيدان اوفتاده ؟!!! نيمه شب ها رهزنان را بر سرِ هر كوي و جاده مست و سرخوش زين خيانت، از گناه و جام باده در سر، اما در پي تخريب دين و خانواده عده اي هم بي تفكر، بي وطن، هم بي اراده با وجود آنكه حتي ذره اي مالي نداده مي زند لاف از وطن، اما چه سود از اين افاده ؟! در مقابل لشگري با تيغ هاي آبداده قصد آن دارد كند حقّ شهيدان را اعاده مي دهد با شعر كوچه، نامه اي را سرگشاده پور حيدر، جان به كف، بيش از گذشته، فوق العاده بر سر اين انقلاب و اين وطن، سرها نهاده تا كه خواب از چشم دشمن، تا هميشه وا سِتاده شهر ما تا آنكه گردد لايق دار العباده بر سر هر كوچه مي بينم شهيدي ايستاده سروده : رضا نباتي
pixel