نشست خبری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، رادیو گفتگو

302
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست خبری رادیو گفتگو مطرح کرد که در یک سال اخیر مهم ترین دغدغه سازمان حفاظت محیط زیست مساله آب بود و به همین علت در دولت کمیته مقابله با کم آبی تشکیل شد.
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel