ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پل بادگیر سمنان - مجموعه گردشگری استخر زاوقان

244
تهیه شده در استودیو رسانه شهر تصویربردار: فرشاد سالار تدوین: علی صالحیان مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
pixel