1001bit-پلاگین اسکچاپ-آموزش ابزار Point on Face

2,007

در این مجموعه از فیلمای آموزشی به روشهای به کارگیری پلاگین 1001bit در محیط اسکچاپ میپردازیم.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel