نحوه ارسال پیام به استاد، ارسال فایل و پاسخ به تکالیف توسط دانشجو

986
986 بازدید
اشتراک گذاری
نحوه ارسال پیام به استاد، ارسال فایل و پاسخ به تکالیف توسط دانشجو و همچنین استفاده از فایلهای ضبط شده کلاسها در سامانه آموزش الکترونیکی vc.farspnu.ac.ir
pixel