مصاحبه و کل کل حسن ریوندی با سامان گوران ❤ آخر خندددده...

197

کل کل طنز و خنده حسن ریوندی و سامان گوران همراه با تقلید صدای تمام هنرمندان جدیدترین و خنده دار ترین کنسرت های حسن ریوندی . Hasan Reyvandi Saman Gooran | مصاحبه و کل کل حسن ریوندی با سامان گوران

Pari Channel
Pari Channel 1.9 هزار دنبال کننده