دنیا در جنگ - بهترین مستند از جنگ های جهانی

349

در این برنامه به بررسی آلمان از سال 1933 تا 1939 پرداخته می شود. پنج شنبه ها ساعت 21 بیننده این مستند باشید.

دیدیش؟
دیدیش؟ 786 دنبال کننده