دو منشور فرنل -Fresnel biprism

580
شرق آزما 10 دنبال‌ کننده
شرکت شرق آزما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
شرق آزما 10 دنبال کننده
pixel