ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دو منشور فرنل -Fresnel biprism

785
شرق آزما 13 دنبال‌ کننده
785 بازدید
اشتراک گذاری
شرکت شرق آزما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
شرق آزما 13 دنبال کننده
pixel