نخهای نمکی

223

در زمینهای نمک زار با مرطوب شدن زمین و در جریان خشک شدن آنها رشته های نمک به شکلهای بسیار زیبا و به صورت درخچه ظاهر می شوند. مناظر منحصر به فردی ایجاد می نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت طراحان تصفیه مراجعه فرمایید: http://www.ttkwater.com/salt.html