نمایش جعبه کنسول PS5

448
این ویدیو توسط IGN منتشر شد و در رابطه با آن نوشته شد ما فقط مجاز به نمایش جعبه از زوایای مختلف هستیم و اجازه نداریم محتویات را به شما نشان دهیم.
آتاری دستی 230 دنبال کننده
pixel