جلسه 20 - راه درمان بیماری تطفیف کجاست؟

648
وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴿۱﴾ الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ﴿۳﴾ تطفیف یعنی انسان ها در روابط اجتماعی، به فکر استیفای حق خودشان باشند، اما به فکر انجام وظایف خودشان نباشند. تجلی و تمثل ویل در جهنم، عمیق ترین چاهی است که انسان ها گرفتارش می شوند. خداوند در قرآن کریم، فقط چند بار از کلمه ویل استفاده کرده است و این بار در سوره مطففین، این کلمه را متوجه انسان هایی کرده است که فقط به فکر استیفای حق خودشان هستند ولی در حق دیگران کم م
pixel