عطر زندگی(کردی سورانی)122

148

کارشناس:احمد فلاح زاده_ مجری:یاسر طاهر نجیم