داغترین‌ها: #Copa America 2019

قسمت2:قصه ویتوریو آریگونی Vittorio Arrigoni (نویسندگان)

1,164

قسمت 2 شکوفه های زیتون - کارگردان: مجتبی لطفی کرامتی - شبکه مستند سیما. داستان زندگی ویتوریو آریگونی، نویسنده شجاع ایتالیایی که در کوران جنگ 22 روزه برای حمایت از کودکان فلسطینی به غزه سفر کرد و جان خود را در راه مهربانی فدا کرد.{ پژوهشگر و نویسنده : دکتر الهه خانی آرانی / تهیه کننده: راحله صابری آبکوهی / مشاورکارگردان: دکتر لبخند نعمتیان }