راز معروفترین ترنس ایران ناخواسته فاش شد | گپ دیباچه

2,555

کالبد شکافی آخرین حرف سامان ارسطو در مورد انسان است که در قالب تئاتر گفته می شود این نمایش هر روز به جز شنبه ها در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه است

۴ ماه پیش