معضلات حضور اتباع خارجی در دماوند

200
فرماندار شهرستان دماوند: موضوع اتباع خارجی خاص دماوند نیست و در سطح بین المللی و کشور مطرح است/ تحت تأثیر سیاست های کلان کشور هستیم و نمی توانیم جزیره ای تصمیم گیری کنیم/ اتباع جزئی ازجمعیت دماوند شده اند و خدماتی به اتباع ارائه می شود که اعتباری برای آن نمی گیریم/ دنبال این هستیم که اتباع غیرمجاز شناسایی شوند و برگردند تا وضع کنونی بهتر شود// عصر شرق
pixel