خانه موزه مقدم

38
موزه مقدم یکی از بناهای تاریخی به جا مانده از زمان قاجار است که از نظر تاریخچه، معماری و اشیایی که در آن نگهداری میشوند، ارزش بسیار بالایی دارد.  موزه مقدم دانشگاه تهران از جمله خانه های مجلل دوران قاجار، متعلق به یکی از درباریان آن دوران به نام محمد تقی خان احتساب الملک، است. در سال ۱۳۵۱ ه.ش، زنده یاد استاد مقدم، خانه پدری خود را به همراه آثار نفیس گردآوری شده وقف دانشگاه تهران نمود.
pixel