شکستن کدهای هش و تاثیر اورکلاک بر آن

562

این ویدیو توسط مهندس محمد فرهودی کیا تهیه شده است. کارگاه آشنایی با اورکلاک در مورخه 17 آبان 96 توسط انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار گردیدُ که این ویدیو مربوط به عملکرد و پیاده سازی آن کارگاه است.

pixel