ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

گزارش مسئولان مهرواره از فرآیند برگزاری این پویش

14
گزیده روایتِ مسئولان مهرواره‌ محله‌ همدل، از فرآیند شکل گیری این پویش، در نخستین رويداد ملی روایت تجربیات تبلیغی ماه مبارک رمضان با عنوان ثمرقند فصل بندگی
pixel