ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پاسخ مساله مسکن کجاست؟

10,585
عباس آخوندی 519 دنبال‌ کننده
مسكن براي سه گروه مسأله است: حاشيه نشينان شهري ساكنان بافت فرسوده خانه اولي ها مسأله مسكن براي هر يك از گروه هاي فوق متفاوت است. حاشيه نشين ها در انتظار رسميت بخشي اند و نيازمند زيرساخت هاي شهري؛ بافت هاي فرسوده رسمي اند و داراي زير ساخت ولي در تله افت فرسودگي افتاده اند و نيازمند بازآفريني شهري اند؛ خانه اولي ها نيز در پي خريد خانه مناسب اند كه مي بايست قدرت خريد آنها تقويت شود تا در محيط شهري مناسب خانه خود را بتوانند خريد كنند... حال مداخلاتي از جنس مسكن مهر مسائل هيچ يك از گروه هاي فوق را حل نمي كند. گويي مسكن مهر و امثال آن پشت به مسأله كرده اند و اصلا مسأله را به رسميت نشناخته اند ؛ بلكه با آدرس غلط و به صرف تكرار مشغول بي مسألگي خود شده است.
pixel