کارگاه 4 تحلیل ساختار تحت فشار MSC.Nastran

200

توضیحات بیشتر و دانلود پروژه و نرم افزار در فروشگاه کاسپین 1 www.caspianone.ir .نرم افزار نسترن Nastran قسمتی از نرم افزار کامل پارترن Patran ازتولیدات معروفترین تولید کننده نرم افزارهای تحلیلی شرکت MSC Software است. این پروژه کارگاه تمرین عملی این نرم افزار است. کارگاه 4 تحلیل ساختار تحت فشار MSC.Nastran Structure Subjected to Enforced