تماس واقعی با کلاهبرداران پیامکی

72
کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک برنده شدن بن تخفیف ... تماس جالب و ارائه اطلاعات متناقض و بی پایه و اساس از سوی آنها
pixel