راههای کاهش تولید زباله

131

با توجه به آلودگی های مستقیم و غیر مستقیم محل های دپوی زباله مثل آلودگی سفره های آب زیر زمینی و آلودگی هوا و ایجاد بوی نامطلوب در اطراف این نواحی باید به فکر کاهش حجم تولید زباله های خانگی رستورانی و صنعتی باشیم. برای اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام من archgreen2050@ سر بزنید.