آموزش شنا کرج تیرازیس_آموزش واترپلو کرج تیرازیس_آموزش نجات غریق تیرازیس کرج_شنا

312

تنها آکادمی حرفه ای استان البرز در رشته واترپلو در تمامی رده های سنی از ۶ الی ۲۰ سال نماینده استان البرز در لیگ زیر ۱۷ سال کشور در سال ۱۳۹۶ نماینده استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۲ سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ نماینده استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۴ سال در سال های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ نماینده استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۶ سال در سال ۹۷ www.tirazis-ac.com اینستاگرام : karnam_swim