نشانه های اوتیسم در کودکان

131

آیا " اوتیسم "یک بیماری است؟... شما چقدر از نشانه های اولیه طیف " اوتیسم " اطلاع دارید؟... آیا می دانید با یک کودک " اوتیستیک " چگونه رفتار کنید؟... این ویدئو را ببینید. **برای دانلود صدها فایل صوتی و مقالات رایگان مربوط به "فرزندپروری" به سایت موسسه "مامیران" به آدرس زیر مراجعه نمایید: www.mumiran.ir