..::۩:ᴋɪᴍ ᴍᴇʟɪᴋᴀ:۩::..

..::۩:ᴋɪᴍ ᴍᴇʟɪᴋᴀ:۩::..

1 سال پیش
منظورت چیه ؟!
Black wolf team
Black wolf team منظورم اینکه باشه قبوله و دوبلت هم دیدم
..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

1 سال پیش
یکمیشو دیدم بعد رفتم ادامشو دیدم /: نوچ داداش /: ولی مرسی تقدیم کردی :)
Black wolf team
Black wolf team ای خدا- باشه ممنون من بای تا بعد
..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

1 سال پیش
دیدم /:
Black wolf team
Black wolf team به این زودی؟
..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

1 سال پیش
خوشم نمیومد /: برام فرقی نمیکنه باشه ولی بازم فک نکنم خوشم بیاد /:
Black wolf team
Black wolf team خوشت میاد پس هر موقع تا ته دیدیش بگو
..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

1 سال پیش
خوب؟!!!!! والا چی بگم /: به نظرم بی مزس /:
Black wolf team
Black wolf team ای خدا- خوشت میمود که چی شد پس تا ته ببین با صدای بلند خوشت میاد
..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

..:::.Lord Frodo:::Rebel Vampire.:::..

1 سال پیش
خاک تو سرم به منم تقدیم کردی /: راستی سومیمون کیه؟!
Black wolf team
Black wolf team اوبی وان -و خخخخخ خب چرا خاک بر سرت فیلم به این خوبی=)