امکان رشد و نمو قارچ و جلبک در سیاره مریخ است؟

217

گروهی از محققان گزارش داده اند که ادعا دارند که آنها اثبات کرده اند که به نظر می رسد جلبک ها، لیسه ها و قارچ ها در مریخ رشد می کنند. ناسا هنوز این نتایج را تایید یا رد نکرده است. تریتیچ تایمز امریکا A team of researchers have authored a report claiming that they have found proof of what appears to be algae, lichens and mushrooms growing on Mars. NASA has yet to confirm or deny the findings. RT America’s Trinity Chavez reports for the News with Rick Sanchez.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده