اجرای صحیح حرکت پرس سرشانه نشسته با هالتر

389

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/barbell-shoulder-press

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده