اسکی با پورشه 911 و پورشه ماکان

846
پورشه شرکت خودرو ساز آلمانی است. این شرکت در سال 1931 توسط فردیناند پورشه تأسیس شد. این شرکت بیشتر روی ساخت خودرهای لوکس و اسپرت تمرکز کرده است. پورهش 911 نسل هشتم این کوپه ی اسپرت است.
pixel