تمامی گل های ایران در جام های جهانی 1978، 1998، 2006، 2018،2014

3,531
تمامی گل های ایران در جام های جهانی 1978، 1998، 2006، 2018،2014 ایرج دانایی فرد، حسن روشن، حمید استیلی، مهدی مهدوی کیا، یحیی گل محمدی، سهراب بختیاری زاده، رضا قوچان نژاد، کریم انصاری فرد
محمد 8 دنبال کننده
pixel