كارزار تماس تلفنى با مردم آمریكا براى حضور در پاى صندوق راى با تام آرنولد

675

تام آرنولد هنرپیشه سرشناس آمریكایى با حضور در این كارزار با تماس تلفنى با مردم آنها را تشویق به راى دادن مى كند.او دلایل خود را درباره این حضور توضیح مى دهد

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده