دنیا و جامعه بین المللی در کلام امام خامنه ای و دولت

291

ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای مد ظله العالی : جامعه بین المللی در مقابل ما نیست... آمریکا و سه کشور اروپایی در مقابل ما هستند که حتی بعضی ملت های خودشان نیز دولتشان را قبول ندارند... جامعه بین المللی کاملا ما را قبول دارند...