فساد در دولت سیستماتیک نیست، بلکه اتوماتیک است!

9,743
آوانت 2.1 هزار دنبال‌ کننده

میلاد گودرزی؛ سردبیر شهرداد در همایش «پایان تدبیر» در دانشگاه تهران که در آن از زوایای مختلف دلایل لزوم محاکمه و بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مورد بررسی گرفت، از زاویه‌ی حجم مفاسد اقتصادی در دولت، به بیان تجربه پرونده‌های مختلف شهرداد و تحلیل آنها پرداخت

آوانت 2.1 هزار دنبال کننده
pixel