مهندس منصوری _ کفپوش های صنعتی _ آقای دکور

182

مهندس منصوری مجری کفپوش های اپوکسی و کفپوش های صنعتی و پلی یورتان : مصاحبه ی جناب آقای امید مصوری مجری کفپوش اپوکسی در مجموعه ی آقای دکور www.aghayedecor.com