بازی overwatch-سرباز 67

11
WallGame 7 دنبال‌ کننده
سرباز ۷۶ فردی مرموز با نام مستعار “سرباز ۷۶ “با حمله به پایگاه های اورواچ، برخی از فناوری های تسلیحاتی این سازمان رو به سرقت می برد و در راه خروج از هر پایگاه، محافظین پایگاه رو هم بیهوش می کند اما هرگز کسی را نمی کشد.
WallGame 7 دنبال کننده
pixel