کانال سرگرمی مستربین

1 سال پیش
لایک! لطفا ما رو دنبال کنید.

fardinrajaby1349

1 سال پیش
سلام،عزیزان،دراینهمه کوتاهی کردن وچشم بستن چکسانی مقصرن؟کی ایشانراتأییدصلاحیتکردبرای پستی بسیارحساس ومهم؟فعلابااین فیلم میشه گفت کسانی هستنکه بسیاربیشترازاین آقابایدجوابگوباشن.
pixel