درمان بیماری پیسی با طب سنتی

283

در کمتر از ۷ ماه بیماری پیسی درمان میشود. اعتماد به ما حاصلی جز درمان نخواهد داشت. تیم تحقیقاتی فردوسی: آرمان بادلی: مشاوره: ۰۹۰۳۶۵۰۰۵۳۲ خط تلگرام: ۰۹۳۸۰۶۱۹۰۶۲