زیبایی چیست؟

497

از زمان افلاطون، تعریف زیبایی مورد بحث بوده است. در این ویدیو به تعریف زیبایی می پردازیم. در کلینیک زیبایی ارغوان (دکتر دلیری و همکاران)، زیبایی را بطور متفاوت تجربه کنید. تلفن های تماس: 44099830 / 44093875 / 44075714