اذان استاد سید متولی عبدالعال به سبک شیعیان-3

2,785

اذان تصویری زیبای استاد مرحوم سید متولی عبدالعال در ایران / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 394 دنبال کننده