سخنرانی حاج قاسم سلیمانی (برجام سه ضلعی)

714
714 بازدید
اشتراک گذاری

سخنرانی حاج قاسم سلیمانی درمورد اتفاقات اخیر درمورد برجام و این آدم عجول (ترامپ)